19.11.11ชีวิตในหนึ่งวันข้าพเจ้าปรารถนาเพียงเห็นแสงแรกแห่งรุ่งอรุณของเช้าวันใหม่
รับพลังจากเทพแห่งแสงสุริยะ (เทพอะพอลโลตามความเชื่อของกรีกโบราณ)
และจบลงด้วยการบอกลากับอาทิตย์อัศดง เพียงเท่านี้ หนึ่งวันย่อมไม่สูญเปล่า

No comments:

Post a Comment