16.11.11:: เมื่อใดที่ท่านได้เปิดอ่านเข้าไปศึกษาคัมภีร์แห่งความชั่วร้ายของเจ้าปีศาจ
ท่านจะได้วิญญาณของมันมาด้วย... !


No comments:

Post a Comment