19.11.11วันนี้และพรุ่งนี้ มีค่าเท่ากัน คือ ทำดีที่สุด

No comments:

Post a Comment