16.11.11ความจริงอย่างหนึ่งของประเทศนี้ (ของโลกก็ว่าได้)
ทิศทางในการพัฒนาประเทศมักตรงข้ามกับนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว
เปลี่ยนถ่ายในรูปแบบของอำนาจการเมือง ผู้ปกครอง 
ระบบพรรคการเมืองที่ได้เข้ามาบริหารประเทศในช่วงระยะเวลานั้น  ๆ
และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามแนวคิดของผู้บริหารประเทศแต่ละบุคคล
ดังนั้น จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ทิศทางของประเทศขึ้นอยู่กับคน เพียงคนเดียว 

No comments:

Post a Comment