16.11.11นักการเมืองไม่ได้หวังจะเสกสรรค์อะไรให้กับประเทศนี้หรอก
พวกเขาเพียงแต่เข้ามาเล่นการเมืองเท่านั้น

No comments:

Post a Comment