16.11.11ถามคำถามเดิม ๆ คุณจะได้คำตอบเดิม ๆ 
หากต้องการคำตอบที่ไพเราะ ...
... จงถามคำถามที่น่าฟัง

No comments:

Post a Comment