16.11.11

:: สังคมเป็นส่วนหนึ่งของเรารึว่าเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสังคม ::เราไม่อาจศึกษาตำราวิชาการเพื่อไปตอบสนองความต้องการ
ของตลาดเสรีในยุคของการแข่งขันเช่นนี้ได้
เพราะท้ายที่สุด มนุษย์ก็ต้องสื่อสารกันเอง
และกับมนุษย์เท่านั้น.

No comments:

Post a Comment