16.11.11แหล่งกำเนิดของประสบการณ์ได้มาจาก 2 ชนิด ได้แก่
1 ) การผิดพลาดซ้ำ ๆ
2) การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

No comments:

Post a Comment