15.11.11

:: แสงสว่าง ณ ปลายอุโมงค์ ::ในวงการติฉินนินทาคุณอาจเป็นตัวละครในกลุ่ม ๆ หนึ่ง
แต่หากอีกกลุ่มหนึ่ง คุณจะกลายเป็น "ตัวแสดง" อันสมจริงทันที


No comments:

Post a Comment