15.11.11

:: สิ่งเดียวที่ข้ารู้นั่นคือข้าไม่รู้อะไรเลย ::เราทั้งหลายมิอาจสร้างความสำเร็จด้วยความฝัน
แต่เราสามารถสร้างความฝันให้นำไปสู่ความสำเร็จได้

No comments:

Post a Comment