15.11.11

ปรัชญาหมาขี้เรื้อน:: การเป็นอิสระที่แท้จริง
คือ การพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด
และเกาะเกี่ยวผู้อื่นให้น้อยที่สุด

No comments:

Post a Comment