16.11.11

:: คุณมองโลกเช่นใด ? โลกย่อมเป็นเช่นนั้น ::หากยังยึดวิถีปฏิบัติเดิม ๆ เป้าหมายปลายทางสุดท้าย 
ย่อมจะนำชีวิตไปสู่ความหายนะอย่างแน่นอนที่สุด

No comments:

Post a Comment