16.11.11

:: เมื่อคุณร้องไห้ โลกร้องไห้กับคุณ ::ทุก ๆ คนมีปากไว้เพื่อเรียกร้อง ปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของตนเอง

No comments:

Post a Comment