16.11.11

:: แดนสนธยา ::หลังจากที่คุณเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอย่าง 
อาจจะเป็นก้าวแรก ๆ ก็ตามแต่
ที่คุณสามารถก้าวพ้นออกมาจากมุมสบายเดิม ๆ ของคุณ
เพื่อไปเผชิญกับสภาพแวดล้อม สังคมรอบข้าง คนแปลกหน้า 
ความอึดอัดใจ ความยุ่งยากทั้งหลาย 
เพราะนั่นเป็นกาีีรหมายถึงคุณจะได้สายตาคู่ใหม่ อันน่าอัศจรรย์
และในความรู้สึก ณ ห้วงเวลานั้น
มันยากนัก ! ที่คุณจะย้อนกลับไปยังจุดเดิมได้อีก

No comments:

Post a Comment