15.11.11

:: บันทึกสมุดปกแดง :::: จงเป็นมิตรกับทุกคน...
เพราะในภายภาคหน้าใครจะล่วงรู้ได้ว่า
เขาผู้นั้น(คนที่คุณมองข้าม)จะเป็นประโยชน์กับคุณ...


No comments:

Post a Comment