15.11.11

:: โคจรรอบความคิด :::: โลกไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่ใครหลายคนคิด...
มันละเอียดอ่อนบ้างตามสมควรแก่เหตุเท่านั้น
หากแต่มนุษย์เองต่างหากเล่า...ที่ทำให้มันเป็นเรื่องยุ่งยาก


No comments:

Post a Comment