16.11.11ที่นี่ประเทศไทย (ประโยคที่ต้องตีความต่อ)
หลังจากได้ผ่านช่วงวัยมาสักระยะหนึ่ง
จึงรู้แจ้ง เห็นจริงของความหมายของคำ ๆ นี้

No comments:

Post a Comment