16.11.11"เรา" คือ การหยิบยืมและลอกเลียนแบบจาก/ของผู้อื่น

No comments:

Post a Comment