16.11.11วันใดที่ท่านรู้สึกขัดแย้งกับตัวท่านเอง
ให้ย้อนกลับมาดู ... ลายมือของท่านเอง

No comments:

Post a Comment