16.11.11แสงไฟถูกติดไว้ เพื่อให้แสงสว่างแก่พื้นที่อับแสง
แต่ในใจคนกลับมืดมิด ไร้เงาแสงใด ๆ

No comments:

Post a Comment