15.11.11

:: ความสำเร็จไม่ขึ้นตรงกับวิธีการ ::เวลา หากจะเรียกใช้ให้เข้าใจง่ายขึ้น แบ่งได้ 2 สถานะ
ได้แก่ ก่อนหน้า และ หลังจากนี้เท่านั้น

No comments:

Post a Comment