15.11.11

:: ห้วงยามแห่งการคิดคำนึง ::ตัวอย่างการผลักความรับผิดชอบของบรรดาผู้ใหญ่ในบ้านเมือง 
จากเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นในรอบหลายปีที่ผ่านมา ได้ความว่า ดังนี้
: เมื่อไปถามนักการเมือง บอกว่าเป็นปัญหาจากการปฏิวัติ !
: เมื่อไปถามทหารที่ปฏิวัติก็บอกว่ามาจากนักการเมืองทุจริต !


No comments:

Post a Comment