16.11.11:: ...ในสภาผู้แทนราษฏรอันทรงเกียรติ
หากพวกท่านเหล่านั้น กล่าวคำว่า "ท่านประธานที่เคารพ" ให้น้อย
และควรจะกล่าวถึงเรื่องชาวบ้านให้มากกว่าที่ควรจะเป็น...

No comments:

Post a Comment