16.11.11:: 2 ตัวเลือกเท่านั้น...สำหรับชีวิตนี้
คือ -- อยู่ต่อ มีชีวิตอยู่ต่อไป
-- และสุดท้าย ยอมแพ้แล้วฆ่าตัวตายไปซะ...

No comments:

Post a Comment