16.11.11เ งิ  น ไม่ได้สำคัญอะไรเลย แต่กระนั้นเราก็ขาดมันไม่ได้"


No comments:

Post a Comment