16.11.11การกลับมาพลิกเปิดอ่านหนังสือเล่มเดิม เพื่อเรียกความรู้สึกแบบเดิม
ซึมซับความรู้สึกเก่า ๆ ดังที่เคยอ่านมาในช่วงเวลาหนึ่ง ที่ทำให้เรามีความทรงจำอิ่มเอิบใจ 
เกิดเป็นความสุขเล็ก ๆ ในช่วงเวลานั้น
แต่เมื่อกลับมาเปิดอ่านมันอีกครั้ง 
ไม่สามารถเรียกความรู้สึกเหล่านั้นกลับมาได้
ไม่ใช่เพราะหนังสือ ตัวอักษร เนื้อความในเรื่องนั้นสื่ออารมณ์ได้ไม่ดี
เพียงแต่เรานั้นเองที่เปลี่ยนไปจากเดิม ทั้งอารมณ์ ความคิด ความเห็น ทัศนะในการมองโลก

No comments:

Post a Comment