16.11.11

:: ความคิดที่ดีที่สุดของเรามาจากผู้อื่น ::การกระทำเรื่องดีมาตลอดชีวิต กลับมีเหตุให้ต้องลงมือกระทำชั่ว
เพียงครั้งเดียว ถือว่าก่อนหน้านั้นสูญเปล่า

No comments:

Post a Comment