16.11.11:: ตัดสินง่าย หากกล่าวในเรื่องหลักการ
ยืดเยื้อเกินไป หากจะกล่าวไปถึงอารมณ์...

No comments:

Post a Comment