16.11.11เป็นความจริงว่า ... ตัวเรานั้นเป็นมหาสมบัติร่วมกันของบิดาและมารดา

No comments:

Post a Comment