15.11.11

:: ชัยชนะไม่มีสูตรสำเร็จ ::ข้าพเจ้าเลือกเดินไปยังเส้นทางที่แตกต่าง ซึ่งมีคนเดินน้อยกว่า
และข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าจะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างออกไป

No comments:

Post a Comment