16.11.11

:: 1 + 1 = 0 ::ลองใช้เวลาพูดคุย ขบคิด ทบทวนกับตัวเองสักหน่อย
 หันกลับมาดูตัวเอง เพื่อสรุปบทเรียนอันมีค่าทุก ๆ ครั้ง
ที่ผ่านเรื่องราวทั้งหลาย นั่นก็เพราะแต่ละเหตุการณ์ล้วนสร้างคนให้สมบูรณ์
โดยมีจุดอ่อนเป็นความสมบูรณ์แบบในตัวของมันเองอยู่แล้ว .

No comments:

Post a Comment