15.11.11

:: โลกนี้มีความหมายมากมายให้เราได้เลือกมอง ::


' '  ค ว า  ม ต า ย "  ไม่มีประโยชน์ต่อผู้อยู่
แต่รับรู้ถึงคุณค่าของผู้จากไป


No comments:

Post a Comment