16.11.11การมองโลกในแง่ร้าย ถ้าจะมีข้อดี คือ ประเมินสถานการณ์ไว้หนักกว่าความเป็นจริง
 หนักกว่าที่ควรจะเป็น และประเมินต่อถึงความน่าจะเป็น 
ความเป็นไปได้ในทุกแง่มุม และเตรียมรับกับความจริงที่โหดร้าย ทารุณทุกรูปแบบ 
แต่สำหรับคนมองโลกในแง่ดี แล้ว มีแต่ชื่อเท่านั้นที่บอกว่าดี
เขาเพียงแต่หลบเลี่ยงปัญหา เพ้อฝันถึงโลกที่สวยงามกว่า
เพื่อหลอกลวงตนเองและผู้อื่น โดยไม่ได้มองภาพความเป็นจริงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
เมื่อเขาต้องเผชิญปัญหาใด ๆ เขาจึงต้องการคำพูด การกระทำใด ๆ ก็ตาม 
ที่จะไปปลอบโยนโลกอันบอบบางของเขาเหล่านั้น


No comments:

Post a Comment