15.11.11

:: อุดมคติที่กินไม่ได้ :::: ...เรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่ไม่มี
ยินดีกับบางสิ่งที่สูญไป
พอใจกับทุกอย่างที่ได้มา
รู้ค่าของสิ่งหนึ่งที่มีอยู่...
No comments:

Post a Comment