16.11.11

:: ยามเมื่อแสงแดดส่องกระทบ ::ข้าพเจ้ามิใช่คนดี
ข้าพเจ้าเพียงแต่แอบอ้างความดี


No comments:

Post a Comment