16.11.11

:: หนึ่งวันเดียวกัน ::ฝูงชน : ความโกลาหล
กลุ่มคน : ความวุ่นวาย
2 คนขึ้นไป : ความยุ่งยาก
1 คน : ความโดดเดียว


No comments:

Post a Comment