15.11.11

:: ได้มากกว่า ::


ชีวิตของคน ๆ หนึ่งมักต้องเผชิญกับอุปสรรค--ปัญหา
ต่าง ๆ นานาเข้ามาทดสอบความอดทนแข็งแกร่ง 
เพื่อวัดระดับความเข็มแข็งของจิตใจอยู่เสมอ
 อาจมีเหนื่อยล้า หมดแรง กำลังใจลงบ้าง
แต่ก็หาได้โทษต่อโชคชะตา บ่ายเบี่ยงความรับผิดชอบนี้ให้กับผู้อื่น
ข้อสำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง...
 คุณไม่สามารถที่จะนำความผิดนี้มอบให้แก่บิดา--มารดาของคุณได้
อันที่ไม่อาจสร้างฐานะความเป็นอยู่สุขสบายให้เกิดแก่ตัวคุณได้ไม่ดีเท่าที่ควร
(แต่ควรคิดให้หนักว่า...ทำอย่างไรจะไม่ให้ประวัติศาสตร์อันข่มขื่นนี้ซ้ำรอยขึ้นอีก)
เนื่องด้วยคุณไม่ได้เกิดมาคาบช้อนเงิน--ช้อนทองมาเกิด
เหมือนอย่างครอบครัวผู้มีอันจะกินทั้งหลาย
(ท่องไว้ในใจว่าเมื่อไม่มีทาง...คุณก็ต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเอง)
อย่างไรก็ตาม
นั่นก็ยังรู้สึกได้ว่า...คุณยังดีกว่าอยู่ดี และโชคดีกว่าเป็นไหน ๆ
เมื่อเปรียบเทียบ เหลือบมองไปดูครอบครัวหาเช้า--กินค่ำ
ของเด็กคนอื่น ๆ ในสังคมเดียวกัน หรือแม้แต่ภาพรวมของสังคมโลก
มีอีกหลายครอบครัวนักที่เหน็ดเหนื่อย 
เลือดตาแทบกระเด็นกว่าคุณสักเพียงไหน
สู้ทน--กระเสือกกระสน--ดิ้นรนให้ได้มาซึ่งความอยู่รอดในแต่ละวันของชีวิต
ทั้งหมดนี้ ต้องขอบคุณท่านทั้งหลายนั้น
ด้วยเหตุที่ว่า ... กลับช่วยสร้างให้คุณเกิดความรู้สึกอดทน อดกลั้น
ต่อความยากลำบาก ทุกข์ยากตรากตรำทั้งหลายไปด้วยดี
เรียนรู้ที่จะอยู่กับความเหนื่อยยากแม้จะแสนสาหัสเพียงใด
นั่นกลับทำให้คุณ ...
เห็นคุณค่าของทรัพสินย์ เงินทองอันได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงาน
ลงมือ ลงแรงกระทำประกอบสัมมาอาชีพโดยสุจริตเพื่อให้ได้มา
แลกกับบททดสอบชีวิตที่คุ้มค่าในแต่ละวันของการทำงาน 
(ผิดถนัดกับบางพวกที่ใช้จ่ายสบายมือ
โดยไม่สนใจเลยว่าที่มาของเงินนั้นมาจากไหน ? 
พวกเขาจึงไม่มีโอกาสรู้ถึงความหมายนี้เลยแม้แต่น้อย
ไม่แม้แต่จะเฉลียวใจ 
นั่นไม่ใช่ความผิดของพวกเขาอีกเช่นกัน 
เพราะเป็นค่านิยมการปลูกฝังนิสัยการใช้เงินของพ่อ--แม่บางราย
ที่ห่วงใยหวังดีต่อลูกในการเลี้ยงดูทะนุถนอมฟูมฟักแบบไข่ในหิน
กลับยิ่งทำให้ลูกนั้นรักความสบายเกินเหตุจากการถูกตามใจจนเคยตัว)
No comments:

Post a Comment