15.11.11

:: ปากคำประวัติศาสตร์ :::: ขอเพียงแค่คุณเชื่อ...
เชื่อเพียงอย่างเดียว...
เชื่อให้ถึงที่สุด...
เชื่ออย่างหมดหัวใจ...
เชื่อในตัวคุณ...
เชื่อในการเปลี่ยนแปลง...
เชื่อในความเป็นไปได้...


No comments:

Post a Comment