15.11.11

:: คราบน้ำมันบนผิวน้ำ ::


ในโลกนี้ ไม่มีผู้หนึ่ง ผู้ใดจะอยู่กับอีกผู้หนึ่งไปชั่วกาลนานได้
ในระหว่างคนต่อคน มิว่าอยู่ร่วมกันเนิ่นนานปานใด
ผลของบั้นปลาย ยังคงต้องพลัดพรากจากกัน
มิใช่พลัดพราก ก็เป็นตายจาก

- โก้วเล้ง

No comments:

Post a Comment