15.11.11

:: รอยแผลเป็นคือแผนที่ของหัวใจ ::


เพราะ...เธอคิดอย่างนั้น
ฉัน...จึง...คิดอย่างนี้
เพราะ มีเธอในวันนั้น
จึง มีฉันในวันนี้
เพราะ นี่...คือ___ฉัน
และ นั่น...คือ___เธอ


No comments:

Post a Comment