15.11.11

:: จงโหยหิวและโง่เขลาอยู่เสมอ ::ศรัตรูของข้าพเจ้า 9 สิ่งที่หยุดฉัน

1. อุปสรรค
2. เงื่อนไข
3. ข้ออ้าง
4. ข้อผูกมัด
5. พันธนาการ
6. ข้อบกพร่อง
7. ความกลัว
8. ปัญหา
9.ข้อจำกัดของเวลา


No comments:

Post a Comment