15.11.11

:: นี่คือฉันและนั่นคือเธอ ::" หากคุณคิดจะทำอะไรสักอย่าง คุณทำได้เลย
อย่าเริ่มต้นมันด้วยคำว่า "คิด"
แต่เปลี่ยนจากทฤษฏีทางความคิด
มาสู่การปฏิบัติ ลงมือลงแรง กระทำจริง
เมื่อนั้น มันจะสำเร็จ 
เพราะหากคุณมีแต่ความคิด โดยปราศจากการกระทำ
มันก็ไม่มีวันสำเร็จขึ้นมาได้ จงรู้เอาไว้แค่นี้ "

No comments:

Post a Comment