15.11.11

:: จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ :::: บางครั้ง บางที หนทางที่เรานั้นกำลังมุ่งหน้าไป
อาจพบเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจบ้าง
แต่มันก็คือ ทางตัดผ่านไปยังถนนเส้นใหญ่ที่ใฝ่หาได้เพียงเส้นทางเดียวเท่านั้น

No comments:

Post a Comment