18.11.11มนุษย์คิดเห็นเช่นใด !
 ย่อมร่ำร้องออกมาเป็นบทเพลงสะท้อนอารมณ์ที่คุ้นเคยแต่เดิม

No comments:

Post a Comment