16.11.11ค ว า ม  ห ม า ย ดี ๆ ล้วนมาจาก เ รื่ อ ง รา  ว ดี ๆ
นั้นหมายความว่า เราต้องสร้าง เ รื่ อ ง ร า ว ดี  ๆ 
ใน เ รื่ อ ง รา ว  ธ ร ร ม  ด า ของทุก ๆ วันที่ได้ผ่านเข้ามา
ถึงจะสามารถมองย้อนกลับไปเพื่อให้ ค ว า ม ห ม า ย มันได้No comments:

Post a Comment