16.11.11

:: โลกนี้มิใช่สำหรับเชื้อชาติที่มีหัวใจเป็นเหยี่ยว ::ความกลัวทำให้ความสามารถลดลง
ความกล้าทำให้ความสามารถเพิ่มขึ้น


No comments:

Post a Comment