15.11.11

:: ลูกไม้หล่นไกลต้น ::
:: จงอย่าได้ติดตามอารมณ์ชั่วขณะหนึ่งนั้นไป
เพราะนั่นหมายถึงการล่อลวงให้ไปสู่หุบเหวลึกของปีศาจร้าย
และเมื่อตามมันไปแล้ว มิอาจที่จะกลับมาได้อีก


No comments:

Post a Comment