15.11.11

:: ไม้ทิ้งใบ :::: วันที่เอาชนะใจตัวเองได้ 
วันนั้น ชีวิตได้เริ่มต้นอย่างแท้จริง 

No comments:

Post a Comment