16.11.11

:: เราหลงลืมอะไรบางอย่าง ::ทำความรู้จักความไม่สมบูรณ์ 
เข้าใจความไม่แน่นอน


No comments:

Post a Comment