15.11.11

:: แด่ช่องว่างที่ยอมให้แสงลอดผ่าน ::อยู่ที่ใจเราประมาณ มิใช่หรือ !
ต้องการมาก ที่เป็นอยู่ก็ดูด้อย ...
ต้องการน้อยสิ่งที่ได้ก็ดูมากมาย ...


No comments:

Post a Comment